Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ. 21REQ008506927 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 3510/21.04.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΠΗ7469ΗΞΣ-ΗΕ2),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΕΝΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΟΣΚΙ GAZEBO 3X6M2 ΜΕ 24 ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» αρχικού προϋπολογισμού 2.350,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια τεσσάρων σετ πτυσσόμενων τεντών βαρέως τύπου με βάσεις-βάρη στήριξης με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά:

 • Πτυσσόμενος σκελετός βαριάς κατασκευής
 • Σύνδεσμοι μεταλλικοί
 • Σκελετός μεταλλικός τετράγωνος 35 x 35mm βαμμένος λευκό
 • Ακτίνες μεταλλικές 25 x 12,5mm
 • Μέγιστο οφέλιμο ύψος: 2,10m, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους προς τα κάτω (3 θέσεις)
 • Ύψος από έδαφος μέχρι την κορυφή 3,45m
 • Ύφασμα: Polyester 500D με επικάλυψη PVC για απόλυτη αδιαβροχοποίηση (Βάρος 260gr/m²) Λευκού χρώματος
 • Διάσταση: 3 x 6 x 3,45m
 • 24 Βάσεις-Βάρη στήριξης τουλάχιστον 8 κιλών το κάθε ένα
 • Σάκος μεταφοράς και αποθήκευσης με ρόδες και φερμουάρ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Μ.Πέμπτη 29.04.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ