Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου sustAGE στο οποίο συμμετέχει, ενδιαφέρεται να αναθέσει σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε απόφοιτο ψυχολογίας (ΑΕΙ), με βασική εμπειρία στη χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών και ερωτηματολογίων.

Ιδανικά, εμπειρία στη χορήγηση κάποιων από τα ακόλουθα 5 τεστ που θα χορηγηθούν στα πλαίσια της αξιολόγησης του συστήματος sustAGE:

  1. Forward-Backward Digit Span (short-term & working memory)
  2. D2-R (selective and sustained attention; speed of perception; inhibition)
  3. Stroop test
  4. Digit Symbol Substitution Test
  5. Trail Μaking Test

Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνεται επίσης η εποπτεία και χορήγηση των υπόλοιπων ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων (TAM, NASA TLX etc.) για τη 2η φάση αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δε διαθέτει εμπειρία στα συγκεκριμένα τεστ, οι οδηγίες είναι διαθέσιμες όπως επίσης και η συνεπής συμβουλευτική καθοδήγηση και πληροφόρηση σχετικά με τη χορήγηση των συγκεκριμένων τεστ από έμπειρο συνάδελφο από το consortium του έργου .

Διάθεση και υπομονή να δουλέψει με συμμετέχοντες που δεν έχουν εμπειρία και επαφή με ερευνητικές και ψυχομετρικές μεθόδους.

Προαιρετικά: σχετική εμπειρία και ενδιαφέρον για την προετοιμασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων των τεστ στους συμμετέχοντες σε συνεργασία με τους υπεύθυνους συντελεστές για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (IFADO, Ι.Τ.Ε.).

Χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών  Μάρτιος – Απρίλιος 2021 καθώς και για άλλους 2 μήνες στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (6/2022).

Συνολικός εκτιμώμενος πραγματικός χρόνος απασχόλησης: 120 έως 140 ώρες

Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.900,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “SUStage.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ