Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΘΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ 27 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Η. Α.Ε.» αρχικού προϋπολογισμού 10.800,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές, και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των συνοπτικών και ανοικτών διαγωνισμών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει του ποσοστού έκπτωσης που θα δοθεί στους υπαλλήλους επί του καταλόγου για το σύνολο των ειδών ρουχισμού εργασίας.

Στην πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν όσοι οικονομικοί φορείς δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο Κρήτης και έχουν ως αντικείμενο υπηρεσιών την πώληση ειδών ρουχισμού εργασίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17.10.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου που θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που ακολουθεί.

Πληροφορίες: Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ. Φραγκάκη Εμμανουήλ., Τηλ.: 2810-338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ