Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021  έως και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021, θα απαγορεύεται η  πρόσβαση πεζών και οχημάτων στον Βόρειο Λιμενοβραχίονα, από το ύψος του  Φρουρίου Κούλε έως τον φάρο καθώς θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.