Με άκρως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε η εισήγηση-ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνά Παπαδάκη,  στην Ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης 23 Ιουλίου 2020, με θέμα  «Clusters για Βιώσιμη Θαλάσσια Οικονομία και Παράκτιο Τουρισμό στην Κρήτη». 

Σκοπός της ημερίδας η συζήτηση για τον τρόπο ανάπτυξης των κατάλληλων συνεργατικών μηχανισμών τοπικής, διαπεριφερειακής και ευρω-μεσογειακής εμβέλειας, 20200723 111303για την από κοινού αντιμετώπιση και αποτελεσματική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία, το Λιμάνι του Ηρακλείου και τις συναφείς χρήσεις στον παράκτιο χώρο, εστιάζοντας και στην επανεκκίνηση της οικονομίας του τουρισμού στην μετά COVID-19 εποχή.

Τόσο οι εισηγήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείων Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Οικονομίας, όσο και των εκπροσώπων του προγράμματος ESPOΝ και ERMES  καθώς και οι εισηγήσεις των εκπροσώπων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, υποδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής Εθνικών και Περιφερειακών Πολιτικών αλλά και την ενεργοποίηση των πολιτών της κοινωνίας στην από κοινού επίλυση των μελλοντικών προκλήσεων και των τοπικών αναγκών του νησιού μας. 

Προς αυτή τη κατεύθυνση, όπως αναφέρθηκε στην ομιλία του Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ, Μηνάς Παπαδάκης, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου με συνεργασίες και συνέργειες με όλους τους Φορείς, μπορεί να αποτελέσει μοχλό ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομίας, σε τομείς που σχετίζονται με τον παράκτιο τουρισμό, την ναυτιλία, την ενέργεια από τη θάλασσα, τη θαλάσσια επιτήρηση, τη ναυτιλία και την κρουαζιέρα, ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας και για την Κρήτη, ως νησιωτικής Μεσογειακής Περιφέρειας.