ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. να υποβάλλει πρόταση στην με αριθμ. 6.8.1 Α/Α ΟΠΣ 1205 πρόσκληση με τίτλο «Εγκατάσταση/Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας ναυσιπλοΐας και Έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 06, επιθυμεί να προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την υλοποίηση των παραδοτέων που  (7) «Μελέτη σκοπιμότητας, βάσει της οποίας εξετάζεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης» και (8) «Τεύχη Δημοπράτησης» σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης, μέχρι την Δευτέρα 10 Δεκέμβρη 2018 και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ (Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

Για τυχόν διευκρινίσεις αρμόδια η κ. Κονσολάκη Ανθούλα 2810 338129-130

Για τον ΟΛΗ ΑΕ

Πρόσκληση (Πατήστε εδώ)

Τελευταία ενημέρωση 21/11/2018

FinalOLH_ARTWORK2.jpg

http://www.poseidonmedii.eu/

ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  περισσότερα

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συμμετέχει στο Port Development Conference

  περισσότερα

ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ

  περισσότερα

Συνάντηση με θέμα την αξιοποίηση της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα Ηρακλείου

  περισσότερα

Σε άριστο κλίμα η συνεργασία της Celestyal Cruises με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

  περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019

  περισσότερα

city-guide-icon.png city-guide-icon-text.png city-guide-googleplay.png city-guide-appstore.png

logo_filoxenia.jpg