ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CUMMINS ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ CONTAINER KALMAR

Ηράκλειο, 3-7-2018
Αρ. Πρωτ. 3667/3-7-2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CUMMINS ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ CONTAINER KALMAR

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τον “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ CUMMINS ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ CONTAINER KALMAR” με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), αρχικού προϋπολογισμού 60.000€ πλέον ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16.07.2018 και ώρα 11:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ Α.Ε. (Πρωτόκολλο).

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΔΩ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΔΩ)

Τελευταία ενημέρωση 4/07/2018

FinalOLH_ARTWORK2.jpg

http://www.poseidonmedii.eu/

ΝΕΑ

Πρόσκληση μετόχων ΟΛΗ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση

  περισσότερα

Σε άριστο κλίμα η συνεργασία της Celestyal Cruises με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

  περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΝΤΟΚΟΥ BOATLIFT

  περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS

  περισσότερα

city-guide-icon.png city-guide-icon-text.png city-guide-googleplay.png city-guide-appstore.png

logo_filoxenia.jpg