ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας 41.500 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Ο.Λ.Η. ΑΕ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣEΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Πατήστε ΕΔΩ)

Τελευταία ενημέρωση 9/07/2018

FinalOLH_ARTWORK2.jpg

http://www.poseidonmedii.eu/

ΝΕΑ

ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ

  περισσότερα

Συνάντηση με θέμα την αξιοποίηση της Ελεύθερης Ζώνης του λιμένα Ηρακλείου

  περισσότερα

Σε άριστο κλίμα η συνεργασία της Celestyal Cruises με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

  περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

  περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

  περισσότερα

city-guide-icon.png city-guide-icon-text.png city-guide-googleplay.png city-guide-appstore.png

logo_filoxenia.jpg