ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας 41.500 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Ο.Λ.Η. ΑΕ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣEΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Πατήστε ΕΔΩ)

Τελευταία ενημέρωση 9/07/2018

FinalOLH_ARTWORK2.jpg

http://www.poseidonmedii.eu/

ΝΕΑ

Πρόσκληση μετόχων ΟΛΗ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση

  περισσότερα

Σε άριστο κλίμα η συνεργασία της Celestyal Cruises με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

  περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΝΤΟΚΟΥ BOATLIFT

  περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS

  περισσότερα

city-guide-icon.png city-guide-icon-text.png city-guide-googleplay.png city-guide-appstore.png

logo_filoxenia.jpg