ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας 41.500 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Ο.Λ.Η. ΑΕ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Πατήστε ΕΔΩ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣEΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (Πατήστε ΕΔΩ)

Τελευταία ενημέρωση 9/07/2018

You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.
You must install Adobe Flash to view this content.

FinalOLH_ARTWORK2.jpg

http://www.poseidonmedii.eu/

ΝΕΑ

Σε άριστο κλίμα η συνεργασία της Celestyal Cruises με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

  περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS 2018”

  περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ CONTAINER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

  περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  περισσότερα

city-guide-icon.png city-guide-icon-text.png city-guide-googleplay.png city-guide-appstore.png

logo_filoxenia.jpg